Styrelsen

Ordförande
Lars Andersson
073 709 29 67
Vice Ordförande
Mathias Ekman
070 885 12 55

Ledamöter
:Luc Carlsson
:Maria Ellström
:Frank Fredriksson
:Fredrik Andersson
:Johannes Karlsson
:Mikael Jonsson

Suppleanter
:Ismail Sheblyson
:Johan Hallvar
:Patrik Johansson
:Tobias Karlsson

Valberedning
Jarmo Kinnunen tillsammans med styrelsen
Revisor
Viktoria Rönnbäck
Revisor Suppleant
Tomas Ackerlid
Ledamöter till föreningsstyrelsen i KFUM Eskilstuna
Lars Andersson
Mathias Ekman