Styrelsen

Ordförande

Lars Andersson

073 709 29 67

Vice Ordförande

Mathias Ekman

070 885 12 55

Ledamöter

:Fredrik Andersson

:Patrik Johansson

:Mikael Jonsson

Suppleanter

:Ismail Sheblyson

Valberedning

Jarmo Kinnunen tillsammans med styrelsen

Revisor

Vakant.

Revisor Suppleant

Vakant.

Ledamöter till föreningsstyrelsen i KFUM Eskilstuna

Lars Andersson

Mathias Ekman